Wijziging besluit functionele zelfstandigheid Ambulanceverpleegkundige


26 maart jl. is middels berichtgeving in de Staatscourant de wijziging van het besluit functionele zelfstandigheid van de ambulanceverpleegkundige van kracht.

Het besluit functionele zelfstandigheid is aangepast, aangezien er de afgelopen jaren door de sector toegewerkt is naar een onafhankelijke accreditatie van de opleiding door het College Zorgopleidingen (CZO). Door deze ontwikkeling klopte het onderhavige besluit - waarin nog verwezen werd naar een sosa-getuigschrift - niet meer. Aanpassing was nodig om de functioneel zelfstandige bevoegdheid van ambulanceverpleegkundigen wettelijk te borgen.