Ebola update 6 - 20 januari 2015


Endemisch gebied gewijzigd

De ebola-epidemie in Liberia, Sierra Leone en Guinee houdt nog steeds aan.
Er zijn in deze drie landen 21.329 patiënten gemeld, waarvan 8.444 zijn overleden (WHO-gegevens 15 januari 2015). Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal patiënten.
 
De WHO heeft per 18 januari 2015 Mali ebolavrij verklaard. De triagestandaarden zijn daarom geactualiseerd (zie: RIVM bijlage 1a t/m 1e Triagestandaard ebola voor huisartsen, ambulancezorg en SEH).
 
Deze wijziging is opgenomen in de Ambulancezorg app (zie LPA8; actueel).

Landelijk informatiepunt

Het landelijk ebola-informatiepunt wordt per 1 februari 2015 beëindigd. Dit is omdat er weinig gebruik meer van gemaakt wordt. Via een voicemailbericht worden burgers met algemene vragen over ebola en de huidige uitbraak in West-Afrika verwezen worden naar de GGD in hun regio.

Vragen of meer informatie?

Voor regio-specifieke vragen adviseren wij u contact op te nemen met de GGD in uw regio.
Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Deze ebola update is per mail verstuurd aan leden AZN, VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN Ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.

Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app en staan tevens op www.ambulancezorg.nl (richtlijnen/protocollen; actueel)