Impressie tweede landelijke congres ‘Voorrangsvoertuigen’ Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot


Dinsdag 9 december 2014 organiseerde het Instituut Fysieke Veiligheid het landelijke congres ‘Voorrangsvoertuigen’ Voorzichtig, Verantwoord Veilig en Vlot.

Ochtendsessie

Na de opening door de dagvoorzitter Nils Rosmuller, lector Transport Veiligheid, TNO/IFV werden de deelnemers welkom geheten door de gastheer Luitenant-Kolonel Wilco Roepers, commandant van het Opleidings- & Trainingscentrum Rijden (OTCRij).
Tijdens de ochtendsessie werden de onderzoeksresultaten van twee onderzoeken, ‘Ongevallen met Voorrangsvoertuigen’ en ‘Ervaringen met oefenen met Optische en Geluidssignalen (OGS) op de openbare weg’ door de onderzoekers Nancy Oberije en Karin Groenewegen van het IFV gepresenteerd.
(voor meer informatie, klik hier)
Ambulancezorg Nederland heeft de aanbevelingen uit de onderzoeken tot zich genomen en is van mening dat elk ongeval met een ambulance er één teveel is. AZN gaat dan ook samen met haar leden, bespreken hoe de aanbevelingen uit de rapport kunnen worden overgenomen en geïmplementeerd. De aanbevelingen uit het rapport ‘Ervaringen met oefenen met OGS op de openbare weg’ worden meegenomen in overleggen tussen AZN en de Academie voor Ambulancezorg in relatie tot eventuele verbeterpunten in de opleiding tot ambulancechauffeur.
De branche richtlijn ‘Optische en Geluidssignalen’ wordt momenteel in afstemming met de overige hulpverleningsdiensten geactualiseerd.

Onderzoek Groot Brittanië

Na de pauze presenteerde Stephen Milton, Managing Director, Emergency Response Driver Training Ltd Groot Brittannië, de ontwikkelingen van de rijopleiding van de hulpdiensten in Groot Brittanië.
De ongevallenstatistieken in Groot Brittannië laten een overeenkomstig beeld zien met de resultaten in Nederland. Van overheidswege heeft men een kwaliteitssysteem opgezet dat beoogd de kwaliteit van de rijopleidingen te verbeteren en te borgen. Er worden eenduidige eisen, zowel aan de opleider als de cursisten, van de hulpverleningsdiensten gesteld.
Lieuwe Rollingswier, directeur Circuit Reclamebureau presenteerde een eerste impressie van het filmpje dat gebruikt gaat worden tijdens de campagne voor weggebruikers.

Landelijke publiekscampagne

Uit onderzoek blijkt dat weggebruikers vaak  niet goed weten wat ze moeten doen als ze een voorrangsvoertuig met OGS horen of zien. De sector ambulancezorg besteedt hier in haar landelijke voorlichtingscampagne ‘De mensen van de ambulance’ die in maart 2014 is gestart, al veel aandacht aan.  Het grote publiek krijgt via de campagne o.a. tips en informatie over wat je als verkeersdeelnemer  moet doen, of soms beter kunt laten, als je te maken krijgt met een voorrangsvoertuig.
Het ochtendprogramma werd afgesloten met ludieke intermezzo en een introductie van de deelsessies.

Middagsessie

In de middag konden de deelnemers kiezen uit een zevental deelsessies. Tijdens deze sessies werd nader ingezoomd op de resultaten en de aanbevelingen van de onderzoeken en kwamen mensen uit de praktijk aan het woord om hun ervaringen met de deelnemers te delen en te bediscussiëren.
Zo gaf Wilbert van Beersum namens de RAV Brabant Midden-West-Noord tijdens een goed bezochte sessie een warm pleidooi over het toepassen van een rijstijlanalyse door middel van intervisie. Stephan Milton ging nader in op de uitvoering en borging van de rijtraining in Groot Brittanië. Vakdocenten en ervaringsdeskundigen behandelden specifieke delen van het rijonderricht en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.
Het congres werd afgesloten met een netwerkborrel.