Succesvolle bijeenkomst over fysieke belasting in de ambulancezorg


Circa 60 ergocoaches uit de ambulancesector waren op 2 december jl. aanwezig tijdens de bijeenkomst over fysieke belasting in de ambulancezorg. Het delen van kennis over ergonomie en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden stonden deze dag centraal. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door Ambulancezorg Nederland (AZN).

Plenair deel

Betty van der Roest, programmamanager AZN, opende de bijeenkomst. Naast de actuele ontwikkelingen op het gebied van fysieke belasting werd de website Ergofilm voor het voetlicht gebracht. Op deze website staan korte filmpjes met goede voorbeelden uit de praktijk.

De workshops

Na het plenaire gedeelte werden er zes verschillende workshops aangeboden. De aanwezigen draaiden mee met vier workshops.

Goed tillen

Nico Knibbe -bewegingswetenschapper bij LOCOmotion- vertelde de aanwezigen alles over goed tillen. Voor zwaar tillen in de ambulancezorg is op basis van onderzoek een veilige grens gelegd bij maximaal 23-25 kg tillen onder ideale omstandigheden. Tot die grens moet je goed en gezond tillen. Hoe doe je dat? Tijdens de workshop legde Nico uit wat een goede tilhouding is en hoe je gebruik kunt maken van hulpmiddelen.

Veilig vervoer van corpulente patiënten

Arrand Klein is ambulancechauffeur bij Ambulance Oost en lid van de werkgroep VVCP (Veilig Vervoer Corpulente Patiënten). Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om het vervoer en de verplaatsing van (corpulente) patiënten in bijzondere situaties op de meeste veilige en efficiënte manier te laten verlopen, veilig voor zowel de patiënt als voor de medewerkers. Tijdens de workshop vertelde Arrand de aanwezigen over de nieuwe procedure van Ambulance Oost bij het vervoer van corpulente patiënten.

Onderzoek naar de verschillen in krachten bij het gebruik van ambulancebrancards

Johan Keijzer is Verpleegkundig Specialist bij Ambulance Oost. Voor zijn afstudeeropdracht heeft hij in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke belasting bij het gebruik van verschillende ambulancebrancards. Johan verzorgde tijdens de workshop een presentatie over zijn onderzoek en de diverse nieuwe technieken.

‘Saai’

Hanneke Knibbe -fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij LOCOmotion- houdt wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebeid van ergonomie in de (ambulance)zorg goed in de gaten. Tijdens de workshop deelde zij nieuwe inzichten van wetenschappers die wereldwijd onderzoek doen naar fysieke belasting.

Evaluatie huidig landelijk instrumentarium

Tijdens een interactieve workshop onder leiding van Nico Knibbe is een begin gemaakt met de evaluatie van de TilThermometer en de BeleidsSpiegel. De TilThermometer brengt aan de hand van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting de fysieke (over)belasting in kaart van de ambulanceverpleegkundige en de -chauffeur. Met de BeleidsSpiegel, check je of jouw dienst wel voldoet aan alle eisen die door de Arbocatalogus Ambulancezorg worden gesteld aan een goed beleid fysieke belasting.
Omdat sinds de ontwikkeling van de instrumenten veel is veranderd, worden deze instrumenten in 2015 geactualiseerd waarbij de input uit deze workshop wordt gebruikt.

Ranking the cars

In deze workshop die onder leiding stond van Betty van der Roest, presenteerden de aanwezigen de inrichting en uitrusting van ‘hun’ ambulance aan de hand van foto’s en ervaringen uit de praktijk. De inrichting en uitrusting van de ambulance verschilt per RAV. Op basis van ergonomische principes gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.


Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda Rigterink, beleidsondersteunend medewerker AZN, via j.rigterink@ambulancezorg.nl