Geslaagde themabijeenkomst over het doen van aangifte bij agressie en geweldsincidenten


Ambulancezorg Nederland organiseerde op 27 november jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het doen van aangifte bij agressie en geweldsincidenten en het verhalen van schade. Circa 20 leidinggevenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.
 

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is onacceptabel. Het doen van aangifte na een strafbaar feit is in dit kader van belang. De sector voert al geruime tijd actief beleid op dit thema. Uit een inventarisatie begin dit jaar onder RAV’s bleek dat er in de praktijk nog wel knelpunten worden ervaren bij het doen van aangifte bij incidenten. Tijdens de themabijeenkomst verzorgden Peter Peerdeman RSE en mr. Moniek Toonen, adviseurs van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak, een interactieve bijdrage over het doen van aangifte en het verhalen van schade. Zij gaven een beeld van de actuele ontwikkelen rondom het doen van aangifte en informeerden de deelnemers over de wijze waarop schade verhaalt kan worden op de veroorzaker. Ook kwamen de ervaren knelpunten vanuit de sector aan bod en gaven de sprekers praktische handvatten en tips voor de dagdagelijkse praktijk.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement

AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van dit nieuwsitem vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager AZN, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl