Ebola update 5 - 3 december 2014


Wijziging endemisch gebied (2 december 2014)

De ebola-epidemie in West-Afrika houdt aan. Vanwege mogelijke gelokaliseerde transmissie is Bamako (hoofdstad Mali) toegevoegd als endemisch gebied in de triagestandaarden. Congo (DRC) is ebolavrij verklaard en van de landenlijst verwijderd.
 
De triagestandaarden (telefonisch en fysiek) zijn hierop aangepast en zijn beschikbaar via onze website
 

Besmetting gezondheidswerkers

In Spanje en de Verenigde Staten heeft sinds 21 oktober 2014 geen verdere secundaire transmissie onder gezondheidsmedewerkers plaatsgevonden.
  

Opvang patiënten in UMC’s

Alle acht academische ziekenhuizen (UMC’s) zijn voorbereid op het ontvangen en verzorgen van een van ebola-verdachte patiënt.
Continuering van zorg van een bevestigde patiënt, en de voorbereiding daarop, is echter dermate intensief dat besloten is om deze zorg te centraliseren tot 3 UMC’s:
·         LUMC
·         Erasmus MC
·         UMCG
Het Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht zal daarnaast beschikbaar zijn voor gerepatrieerde patiënten uit het buitenland.
 
Met de direct betrokken RAV’s zijn hieromtrent nadere afspraken gemaakt.
 
Alle academische centra hebben toegezegd dat ze een uitkleedruimte voor ambulancemedewerkers beschikbaar stellen.
  

Aan-/uitkleedprocedure (film beschikbaar)

Voor ambulanceprofessionals zijn de landelijke werkinstructies met bijbehorende film beschikbaar op onze website. Deze werkinstructies en film zijn beschikbaar via onze website.
  

Voorlichting

Op de RIVM website zijn verschillende materialen ten behoeve van publieksvoorlichting over ebola geplaatst, zoals:
• infographic over de mogelijke introductie van ebola;
• procedures bij een mogelijke ebolapatiënt;
• film waarin Prof. Dr. Jaap van Dissel (directeur Landelijk Centrum Infectiebestrijding RIVM) informatie over ebola geeft;
• artikel over de preparednessstructuur in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.
 

Risicoperceptieonderzoek RIVM

Het RIVM gaat de risicoperceptie onder de algehele bevolking en onder medisch professionals in kaart brengen om de (informatie)behoefte te inventariseren.
Er wordt door het RIVM een vragenlijst opgesteld bestemd voor de ambulanceprofessionals en alle andere personen die direct betrokken zijn bij de voorbereidingen rondom ebola of in aanraking zouden kunnen komen met een ebolapatiënt.
Deze vragenlijst zal maximaal 20 minuten tijd vragen en wordt binnenkort verstuurd.
 
Ambulancezorg Nederland heeft toegezegd medewerking aan dit onderzoek te verlenen.
  

Thema avond

Op 4 november jl. is er een thema avond gehouden over ebola voor directies en MMA’s. Tijdens deze bijeenkomst zijn de (triage)protocollen en werkinstructies voor het vervoer van ebola (verdachte) patiënten gepresenteerd.

Meer informatie

Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl
 
Deze ebola update is verstuurd aan leden AZN, VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.
 
Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app en staan tevens op de website van Ambulancezorg Nederland.