Aankondiging Vervolgbijeenkomst Decontaminatie in de witte keten


Op 9 oktober 2014 vond de conferentie Decontaminatie in de witte keten plaats in het kader van de implementatie van de handreiking kleinschalige chemische decontaminatie. Tijdens deze bijeenkomst bleek er behoefte te zijn aan een vervolg.

Daarom organiseert de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ) in samenwerking met Ambulancezorg Nederland (AZN) en in afstemming met GGD/GHOR Nederland een vervolgbijeenkomst Decontaminatie in de witte keten op dinsdagmiddag 9 december waar we samen met u op zoek gaan naar antwoorden op praktijkvragen. We richten ons hierbij wederom op partners uit de geneeskundige kolom zoals de RAV’s, huisartsen, SEH/ziekenhuizen en GHOR-bureaus.

De volgende thema’s zullen aan de orde komen:
  • Wat wordt het Advies van de werkgroep persoonlijke beschermingsmiddelen (met daarin o.a. Maurice Kemmeren en Hay Geurts).
  • Welke lessen heeft de regio Rotterdam Rijnmond geleerd op het gebied van kleinschalige chemische decontaminatie?
  • Hoe kan ik de afstemming met de multi-partners, zoals brandweer, vormgeven? Een praktijkvoorbeeld.
  • Welke keuzes kun je als veiligheidsregio maken voor de scholing van medewerkers in kader van kleine chemische decontaminatie? Een praktijkvoorbeeld.

Tijdens de conferentie hoort u interessante verhalen van sprekers met veel expertise en praktijkervaring op dit vlak. Ook  wordt u meegenomen in praktijkverhalen van mensen die met de implementatie van de handreiking bezig zijn. We gaan met elkaar in gesprek over de consequenties van de handreiking voor uw praktijk.
 
Wanneer, waar en kosten?
Datum en tijd: dinsdag 9 december van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Kemperbergerweg 783 in Arnhem.
Kosten deelname: € 100,--.
 
Deelname en nadere informatie? 
Wilt u aan de conferentie deelnemen en/of nadere informatie? U kunt zich opgeven bij Sandra Rijmer, Instituut Fysieke Veiligheid, AGOZ