Ebola update 3 - 10 september 2014


Uitbreiding ebola-uitbraak Nigeria en aanpassing triagerichtlijn (bron: RIVM)

De ebola-uitbraak in Nigeria is verder uitgebreid, er is ook lokale transmissie in de stad Port Harcourt geconstateerd. Dit is bevestigd door de WHO.
Op de website van het RIVM vindt u de aangepaste triagerichtlijn, voorzien van een versiedatum. Indien er in nieuwe landen transmissie van ebolavirus wordt geconstateerd, zal de triagerichtlijn opnieuw aangepast worden. Als dit aan de orde is, informeren wij u hierover via de ‘Ebola update’.
 
Praktische uitwerking vervoer (verdachte) ebolapatiënten uitgebreid
Aan de praktische uitwerking van de LCHV-hygiënerichtlijnen ambulancediensten voor het vervoer van (verdachte) ebolapatiënten is meer gedetailleerde informatie toegevoegd over de normen waaraan de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen en hoe deze gebruikt moeten worden tijdens het vervoer en bij de reiniging van de ambulance.
Zie hiervoor bijlage 4 bij de LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts: filovirussen.
 
Landelijk Protocol Ambulancezorg
De landelijke protocollencommissie ambulancezorg heeft een ‘ebola’ expertgroep ingesteld die voor eind september 2014 een eenduidige, landelijk set van protocol(len) en werkinstructies voor opvang van (verdachte) ebola patiënt samenstelt. Bij de opzet wordt rekening gehouden met toekomstige vergelijkbare situaties.

Samenstelling expertgroep deskundigen ambulancesector: 
·         Matthijs de Visser (voorzitter)
·         Dennie Wulterkens
·         Marc Ruijten
·         Frits Weijschede

·        deskundigen RIVM
 
In de ‘Ambulance app’ (update 10 september 2014) is de, in overleg met het RIVM, vastgestelde richtlijn ‘fysieke triage ebola’ opgenomen (zie onder hoofdstuk ‘Actueel’).
 
Webinar (internet seminar)
In ‘Ebola update - 2’ d.d. 4 september 2014 is aangekondigd dat AZN in samenwerking met het RIVM een webinar organiseert voor directies RAV, MMA’s & staffunctionarissen. Tijdens dit webinar worden de landelijke protocollen en werkinstructies gepresenteerd.
Het ebola webinar vindt plaats in eerste helft van oktober 2014. Duur ca. 45 minuten. Exacte datum volgt z.s.m.

U kunt zich aanmelden via w.tenwolde@ambulancezorg.nl en ontvangt ca. 10 dagen van tevoren een uitnodiging met alle gegevens om te kunnen inloggen (verplicht).

AZN stelt de presentatie (pdf) die tijdens het webinar wordt gegeven na afloop beschikbaar op de AZN website.

Vragen of meer informatie?
Voor regio-specifieke vragen adviseren wij u contact op te nemen met de GGD in uw regio.
 
Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl
 
Deze ebola update is verstuurd aan leden AZN, VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.
 
Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app.