Ebola update 2 - 4 september 2014


Overleg 3 september 2014

Woensdag 3 september jl. heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van RAV’s die een Universitair Medisch Centrum in hun verzorgingsgebied hebben. Een deskundige van het RIVM gaf een presentatie over ebola en heeft veel vragen beantwoord.
 
Vervoer ebola patiënten is reguliere ambulancezorg 
RIVM stelt zich op het standpunt dat de opvang en behandeling van een van ebola (verdachte) patiënt valt onder reguliere zorg, zo ook voor de ambulancezorg. De aanwezige RAV’s deelden het standpunt van RIVM. In het LPA is een protocol opgenomen ook voor die infectieziekten waarvoor strikte isolatie geldt. Het vervoer van deze patiënten past dus in de dagdagelijkse zorg van ambulanceorganisaties. Dit betekent dat elke RAV zich moet gaan voorbereiden op deze taak.
 • Er zijn inmiddels al veel voorbereidingen getroffen zoals:
 • LCI richtlijnen viraal hemorragische koorts
 • WIP richtijn
 • specifieke ketenbrede afspraken (b.v. triage protocol)
 • alertheid bij (ambulance)hulpverleners
 • UMC’s zijn voorbereid
 • Er zijn nog enkele aanvullende maatregelen nodig om het vervoer van (verdachte) ebola patiënten op verantwoorde en veilige wijze uit te kunnen voeren door alle RAV’s. In deze update informeren wij u hierover.

Wat kunt u van AZN verwachten?

1. Toelichting en werkinstructie
RAV’s hebben reeds ontvangen: een toelichting en werkinstructie op het ketenbrede landelijke vastgestelde RIVM triageprotocol (vastgesteld in samenwerking met AZN, NVMMA en de V&VN ambulancezorg).

! Deze documenten zijn leidend voor alle ambulanceorganisaties als het gaat om hoe moet worden omgegaan met een van ebola verdachte patiënt. Wij verzoeken alle ambulanceorganisaties dringend het triageprotocol, de toelichting en de werkinstructie integraal, ongewijzigd te implementeren. Reden hiervoor is dat het van belang is dat dit protocol eenduidig in de keten wordt toegepast. Suggesties ter verbetering van het protocol kunt u mailen naar AZN, Wim ten Wolde: w.tenwolde@ambulancezorg.nl
 
2. Set protocollen en werkinstructie
In de week van 22 september a.s. ontvangen RAV’s een set protocollen en werkinstructie, als bijlage op het huidige LPA en LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts: filovirussen (incl. bijgestelde bijlage 4; zie de website van RIVM).
In deze set worden in detail, zo mogelijk met illustraties, de persoonsbeschermende maatregelen en de wijze van schoonmaken van materialen aangegeven.
 
3. AZN site: overzicht ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ & updates
AZN heeft een zgn. ‘veel gestelde vragenlijst’ opgesteld. Op de website van AZN zijn tevens alles ‘ebola updates’ te vinden. AZN verspreidt de ebola updates ook via de Ambulancezorg app.

 
4. Instructiemateriaal
Een aantal RAV’s ontwikkelt momenteel communicatiemiddelen zoals videofilmpjes, foto’s en ander instructiemateriaal. Denk bijvoorbeeld aan hoe ambulanceprofessionals zich moeten aan- en uitkleden of hoe zij materialen en ambulance moeten reinigen. Zodra deze instructiematerialen gereed zijn, en indien akkoord van desbetreffende RAV, informeren wij u hierover. Ontwikkelt uw RAV ook instructiemateriaal? Laat ons dat dan s.v.p. per mail weten via: w.tenwolde@ambulancezorg.nl

5. Webinar/internetcollege
 • In de week van 22 september vindt een webinar plaats. Het webinar wordt georganiseerd door AZN, in samenwerking met het RIVM.
 • Doelgroep: directies, MMA’s & staffunctionarissen.
 • Doel: MMA’s en staffunctionarissen goed informeren en hen voorzien van de juiste informatie, zodat zij de vragen van ambulanceprofessionals beter kunnen beantwoorden.
 • Wat is een webinar? Een webinar is een bijeenkomst op internet waarbij online publiek aanwezig is. De deelnemers volgen het webinar live online, vanachter een PC, Mac, tablet of smartphone. Deelnemers zien en horen de sprekers via audio en video. Terwijl de deelnemers de video kijken, zien zij ook PowerPoint slides van de presentatie. Deze lopen synchroon met de video en audio. Via online chat kunnen de deelnemers vragen stellen aan de sprekers.
 • U wordt tijdig geïnformeerd over de exacte datum van het webinar en de wijze waarop directies, MMA’s en staffunctionarissen zich kunnen aanmelden.
 • AZN stelt de presentatie die tijdens het webinar wordt gegeven na afloop beschikbaar op de AZN website.
Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Deze ebola update is ook gestuurd aan VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.