Ambulancezorg app


Sinds 15 augustus jl. kunnen ambulancemedewerkers gebruik maken van de ‘Ambulancezorg app’. Deze app biedt ambulancemedewerkers op een eenvoudige wijze toegang tot het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA), C2000 verbindingsschema’s en nieuwsberichten.


Altijd actuele protocollen
De app bevat de nieuwste versie van LPA (versie 8). LPA8 is als landelijke standaard met ingang van 1 januari 2015 van kracht.
De vorige LPA versies waren tot nu toe enkel als boek beschikbaar, nu kan LPA8 zowel via het bekende boekje als via de Ambulancezorg app geraadpleegd worden. Daarnaast zijn in de app de C2000 verbindingsschema’s opgenomen. Wijzigingen in protocollen en schema’s kunnen in de app via speciale content updates snel verspreid worden.
 
En verder
Middels nieuwsberichten informeert de app ambulancemedewerkers snel over actuele zaken. Ook kan de gebruiker de app persoonlijk maken door eigen notities toe te voegen, een lijst met favorieten te maken en de eigen regio in te stellen voor regiospecifieke informatie. De Ambulancezorg app is beschikbaar in de appstores voor Android en iOS.
 
Totstandkoming en beheer
De Ambulancezorg app is ontwikkeld in opdracht van de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt medewerkers van diverse ambulancediensten. AZN draagt zorg voor de verdere ontwikkeling en het actueel houden van de app.
 
Meer informatie
Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten over de Ambulancezorg app?
Neem dan contact op met Wim ten Wolde, AZN.