Reguliere ambulancezorg moet altijd duidelijk herkenbaar zijn


Ambulancezorg is hoogwaardige professionele (acute) zorg dat verleend wordt door gekwalificeerde professionals.
Het is belangrijk dat het grote publiek ambulancehulpverleners snel en goed kan herkennen aan hun kleding, de Star of Life en de striping op de ambulances. Mensen moeten er immers op kunnen vertrouwen dat zij de juiste zorg krijgen, verleend door de juiste en daartoe gekwalificeerde hulpverleners.

 
Verwarring voorkomen
De sector ambulancezorg vindt het van groot belang dat op geen enkele wijze verwarring kan ontstaan tussen reguliere ambulancezorg enerzijds en ander ambulancevervoer (‘bijzondere ambulancezorg’ genoemd in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg) en evenementenhulpverlening anderzijds.
 
Kwaliteitskaders voor regulering
Daarom heeft de ambulancesector het ministerie van VWS gevraagd nadere regels op te stellen voor aanbieders van ‘bijzondere ambulancezorg’ en evenementenhulpverlening. Hierin moet in elk geval een duidelijke definitie komen over de inhoud van het begrip ‘verantwoorde zorg’. Tevens moet worden opgenomen dat aanbieders van ‘bijzondere ambulancezorg’ en evenementenhulpverlening niet de uiterlijke kenmerken van de reguliere ambulancezorg mogen gebruiken. Het moet voor iedereen direct duidelijk zijn wie professionele ambulancehulpverleners zijn en wie niet.
 
Bescherming en handhaving striping en Star of Life
Een aantal huisstijlelementen van de ambulancesector is auteurs- en merkenrechterlijk beschermd, te weten de ambulancestriping en de Star of Life. Dit betekent dat derden deze symbolen niet mogen gebruiken als zij hiervoor geen toestemming hebben. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is verantwoordelijk voor de handhaving van de ambulancestriping. Het IFV voert een zogenaamd passief handhavingsbeleid. Dit betekent dat zij in actie komen als zij een melding krijgen vanuit de hulpdiensten en/of als zij formele meldingen ontvangen van particulieren. Het IFV neemt naar verwachting in de nabije toekomst ook de handhaving van de Star of Life op zich.

Burgerhulpverlening & medische informatiedragers
Momenteel worden in Nederland diverse initiatieven ontplooit op het gebied van burgerhulpverlening (anders dan reanimatie). Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘informatiedragers’ waarop mensen hun medische gegevens kunnen zetten. Het idee hierachter is dat hulpverleners door een informatiedrager snel over de medische gegevens van een patiënt kunnen beschikken. Er zijn allerlei vormen in omloop zoals armbanden, kettingen en geplastificeerde kaartjes. Los van de vraag of hulpverleners deze informatiedragers daadwerkelijk gebruiken en op de informatie kunnen vertrouwen, dreigt een wildgroei aan informatiedragers te ontstaan. Duidelijkheid over burgerhulpverlening en medische informatiedragers is voor ambulancehulpverleners en burgers een must. AZN heeft het ministerie van VWS inmiddels gevraagd om nadere regulering.