Vervolg Themaweek ‘Acute zorg’ door Portaal voor Patiëntveiligheid


Afgelopen april organiseerde het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR een Themaweek Acute zorg.

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft de themaweek ondersteunt door deze onder de aandacht te brengen bij haar leden en door het verzamelen van de meldingen te coördineren en anonimiseren. Het betrof meldingen waar een huisarts bij betrokken is.

Er zijn 25 (bijna)incidenten gemeld vanuit ambulancezorg. Deze  meldingen zijn anoniem gescreend door medewerkers van het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR en door een praktiserend huisarts. Er zijn 3 incidenten geselecteerd om met behulp van de SIRE methode (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) verder uit te werken.
Een medewerker van het Portaal voor Patiëntveiligheid gaat samen met een ambulanceverpleegkundige in gesprek met de melders van de incidenten en zoveel mogelijk betrokkenen.
SIRE verloopt volgens een aantal stappen, het wordt multidisciplinair uitgevoerd, de schuldvraag doet niet ter zake, er wordt net zolang gezocht tot de basisoorzaken zijn benoemd en het heeft tot doel herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen.
Zodra er resultaten bekend zijn zullen deze gecommuniceerd worden.
Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR en AZN blijven met elkaar in gesprek om na te gaan hoe zij elkaar kunnen (blijven) versterken.

Meer informatie 
Voor meer informatie over de themaweek acute zorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, AZN of Annemarie Haverkamp, Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR.