FAQ

Landelijk protocol ebola

Wie stelt de landelijke 'ebola' protocollen vast?


Er is inmiddels een landelijk expertgroep ingesteld die zich hier mee houdt. 
De landelijke protocollencommissie van Ambulancezorg Nederland stelt de protocollen uiteindelijk vast.
In deze commissie zijn ook de NVMMA en V&VN AZ vertegenwoordigd.

Triage protocol

Is er een triage protocol om te kunnen bepalen wanneer een patient op verdenking ebola beoordeeld moet worden. 


Ja.
Het RIVM heeft samen met het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en de landelijke protocollencommissie van Ambulancezorg Nederland, het protocol voor telefonische - en fysieke triage door de huisarts(post), ambulance en artsen werkzaam op de spoedeisende hulp ontwikkeld (vastgesteld 1 september 2014).

 

Persoonsbeschermende maatregelen

Welke persoonsbeschermende maatregelen moeten in acht worden genomen?


Deze kunt u vinden op de website van het RIVM. Klik hier

 

Endemisch gebied

In welke gebieden komt ebola voor?


Het endemisch gebied is op 5 september 2014 door het RIVM gewijzigd.

Zie website RIVM voor actuele informatie

LCI Richtlijn Ebola

Waar kan ik de LCI-richtlijn 'Virale hemorragische koorts Filovirussen (ebola, marburg)' vinden?


Op de website van het RIVM. Klik hier

LCI richtlijn ebola

Waar kan ik de actuele LCI richtlijn 'Virale hemorragische koorts Filovirussen (ebola, marburg)' inzien


RIVM.nl Klik hier 

Actuele informatie over ebola

Waar kan ik actuele informatie over ebola vinden?


Op de website van het RIVM. Klik hier

LPA protocol Ebola

Komt er een LPA protocol voor ebola patienten?


In LPA8 protocol 2.6 "Infectiepreventie" staan de maatregelen voor ebola.
Op basis hiervan is een set met werkinstructies ontwikkeld. 

Sprayen tijdens uitkleden

Is sprayen met een mist (dus heel weinig afvloei) tijdens uitkleden noodzakelijk om risico op besmetting tijdens het uitkleden zoveel mogelijk te minimaliseren. Biedt het de medewerker dus meer veiligheid?
 


In Nederland gaan we vooralsnog uit van het vervoer van 1 patiënt, waarbij hulpverleners geconcentreerd aan- en uit kunnen kleden. De geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afdoende/veilig. Het sprayen heeft geen toegevoegde waarde. Voor zover bekend wordt het in andere Westerse landen ook niet toegepast.
In de ebola gebieden waar 'mist' wordt gesprayed is sprake van een andere situatie: een (ziekenhuis/ambulance) omgeving met veel viruspartikels door het grote aantal patiënten met daarbij hulpverleners die meermaals per dag aan/ uitkleden.
 

Ebola virus muteert

Is het ebolavirus aan het muteren?
 


De dramatische verspreiding in West-Afrika wordt veroorzaakt door de gebrekkige infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen en een afwezige infrastructuur. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het virus zodanig muteert dat er daardoor nieuwe scenario's ontstaan.

Besmettingsrisico via hoesten

Is er besmettingsrisico via hoesten?
Besmetting kan toch alleen plaatsvinden via alle lichaamsvloeistoffen.

Waarom krijgt de patiënt een masker op? Is dat vanwege het hoesten (zie boven), vanwege het braken, of voor alle zekerheid zonder specifieke reden?


Overdracht van het ebolavirus gaat via lichaamsvloeistoffen (bloed, braaksel, faeces, speeksel, zweet). Er is geen sprake van aerogene virusoverdracht via aerosolen (hele kleine uitgeademde partikeltjes), zoals bij het influenzavirus het geval (daarbij kan een patient veel virus deeltjes de lucht inhoesten, die dan verspreiden en door een ander kunnen worden ingeademd).
Als een patiënt hoest (met evt. virus in sputum) of braakt (met virus in braakseldruppels), dan voorkomt een masker op de mond van de patiënt (zoveel mogelijk) overdracht van het ebolavirus via sputum/ braakseldruppels naar de omgeving/ hulpverlener. Bij voorkeur is dit een chirurgisch mondmasker/ FFP1.