Onderwijs


Om ook in de toekomst toegerust te zijn met voldoende en bekwaam personeel volgt Ambulancezorg Nederland de ontwikkelingen binnen het (HBO-) onderwijs en beroepsontwikkeling en adviseert AZN Regionale Ambulancevoorzieningen met betrekking tot implementatie binnen de ambulancezorg.
 
Accreditatie van opleidingen
De (post) initiële opleidingen binnen de ambulancezorg zijn ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Het betreft de opleiding Ambulanceverpleegkundige (sinds december 2012), de opleiding tot Ambulancechauffeur (sinds januari 2016) en de opleiding tot Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg (sinds april 2013). Het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleidingen zijn beschreven op de website van het CZO. Ook staat hier informatie over de wijze waarop een erkenning aangevraagd kan worden door een opleidingsinstituut en/of een zorginstelling. Studenten die de opleiding met goed resultaat afronden, ontvangen een CZO-diploma.