Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018


Op 11 juni is tijdens een invitational conference in Soesterberg de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 gepresenteerd aan ruim 60 deelnemers uit het werkveld van de ambulancezorg. Het project is uitgevoerd door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) en in nauwe samenwerking met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg.

 
De landelijke onderzoeksagenda beschrijft onderzoeksthema’s voor de ambulancezorg voor een periode van vijf jaar. De doelstelling van de agenda is dat er de komende jaren meer massa en focus ontstaat op het gebied van onderzoek binnen de ambulancezorg. Met behulp van deze agenda kan in de toekomst een duidelijke focus en meer massa ontstaan in kennisontwikkeling, geïnitieerd vanuit de ambulancezorg.
 
De onderzoeksagenda
Irene van de Glind MSc (hoofdonderzoeker) en dr. Sivera Berben (projectleider) van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN presenteerden de ontwikkeling van de onderzoeksagenda. Een delphi-panel van experts uit de ambulancezorg en aanpalende beroepsverenigingen koos op basis van vier vragenrondes voor de volgende negen onderzoeksonderwerpen:
1. Eerste hulp geen vervoer
2. Kwaliteit van zorg meten
3. Registratie en uitwisseling van patiëntgegevens
4. Zorg- en functiedifferentiatie en competenties
5. Triage
6. Herkenning acute neurologische uitval en stoornis
7. Protocollen en protocol-adherentie
8. Immobilisatie
9. Ademweg vrij maken/houden 
Op deze negen onderwerpen vindt nog nauwelijks onderzoek plaats. Een mooie uitdaging voor de komende jaren vonden de deelnemers.
 
Lopend onderzoek en patiëntenperspectief

Het ontwikkelen van een onderzoeksagenda is een belangrijke stap voor toekomstig onderzoek in de ambulancezorg. Maar dat betekent niet dat er op dit moment geen onderzoek plaatsvindt in het veld. Er wordt zeker al onderzoek gedaan en op de conferentie was hier ook ruim aandacht voor. Tien onderzoekers gaven een inspirerende powerpitch. Daarmee gaven zij een korte impressie van onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden binnen de diverse RAV’s.
Dr. Pierre van Grunsven (medisch manager ambulancezorg RAV Gelderland-Zuid) gaf een overzicht van lopende onderzoeken binnen RAV's die het Lectoraat Acute Intensieve Zorg uitvroeg onder medisch managers.
Dr. Herman Sixma (onderzoeker bij het NIVEL) bracht het patiëntenperspectief in en lichtte toe hoe de stem van de patiënt een plaats kan krijgen in onderzoek.
  
Belang van onderzoek
Er volgde een enthousiasmerend betoog van dagvoorzitter prof. dr. Vierhout. Onderzoek is van evident belang om te meten hoe de zorgverlening in de ambulancezorg uitgevoerd wordt en verbeterd kan worden. Juist omdat professionals in de ambulancezorg solistisch werken en vaak voor onzekere keuzemomenten staan waarin zij relatief weinig handvatten hebben op het gebied van wetenschappelijk bewijs. Een belangrijke  oplossing voor de verbetering van de kwaliteit van zorg is volgens prof. Vierhout dat de ambulancezorg haar focus gaat leggen op wetenschappelijk onderzoek en de kennis met elkaar deelt.
 
Stip op de horizon

Met de onderzoeksagenda zet AZN een stip op de horizon. De ambitie is om met de agenda bij te dragen aan kennisontwikkeling voor evidence based practice in de ambulancezorg en daarmee een zichtbare verbetering van patiëntenzorg te realiseren. Belangrijk daarbij is dat kennis onderling gedeeld wordt, dat meerdere RAVs samen in onderzoeksprojecten participeren en dat er vanuit de ambulancezorg ook samengewerkt kan worden met onderzoeksinstituten en kennispartners. Een voorwaarde voor de realisatie van de agenda is dat de ambulancezorg een structuur en financiering gaat inrichten voor research & development.
 
Hoe verder?

In het plenaire deel van de conferentie stond de vraag ‘hoe verder?’ centraal.
- Hoe kunnen we ontwikkelde kennis beter met elkaar delen binnen het veld?
- Hoe kunnen we RAV's faciliteren om onderzoek te doen?
- Hoe zorgen we ervoor dat onderzoek op onderwerpen van de agenda geïnitieerd wordt?
- En hoe kunnen RAV's hierin met elkaar samenwerken?
De presentatie van de onderzoeksagenda werd door de deelnemers gezien als een belangrijke eerste stap naar de bundeling van krachten op het gebied van onderzoek binnen de ambulancezorg. De vervolgstappen worden in het najaar door de betrokken verenigingen verder uitgewerkt.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen en Wim ten Wolde, programmamanagers AZN.