Brochure 'Verantwoorde ambulancezorg houdt je scherp'


In 2013 is een nieuwe versie van de Nota Verantwoorde Ambulancezorg (de Nota) uitgebracht. Ambulancezorg Nederland (AZN) en V&VN Ambulancezorg hebben destijds met elkaar afgesproken dat er ook een verkorte versie van de Nota ontwikkeld zou worden, specifiek voor ambulanceprofessionals, in overleg met professionals.


Samen met ambulanceprofessionals is gekeken welke informatie uit de Nota specifiek voor hen van belang is. Ook is in gezamelijkheid gezocht naar een toegankelijke vorm waarin de informatie moest worden ontsloten. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe brochure ‘Verantwoorde ambulancezorg houdt je scherp’. De inhoud van de brochure is voor ambulanceprofessionals een handvat waarmee de eigen professionaliteit verder kan worden ontwikkeld en toegepast. Daarnaast kunnen professionals ook de belangrijkste wetten die op de ambulancezorg van toepassing zijn in de brochure vinden. 

Meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN of Ina Bolt van V&VN Ambulancezorg.