Eerste exemplaar nieuwe handreiking kleinschalige chemische decontaminatie overhandigd


Op 11 juni jl. overhandigde Jan Woldman van GGD en GHOR Nederland het eerste exemplaar van de nieuwe ‘Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie’ aan Leo Zaal, directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Dit gebeurde onder belangstelling van politie, brandweer, GHOR, Ambulancezorg, ziekenhuizen en defensie uit het hele land.

 

Reden voor de nieuwe handreiking is het feit dat kleinschalige chemische incidenten veel voorkomen en dat het proces van decontaminatie of ontsmetting jarenlang onduidelijk was. Contaminatie vormt niet alleen een probleem voor het gecontamineerde slachtoffer, maar ook voor nog niet gecontamineerde personen zoals hulpverleners, werknemers in de directe omgeving of de bevolking. Met GGD GHOR Nederland als kartrekker zijn multidisciplinair gesprekken gestart over de samenwerking bij kleinschalige decontaminatie. Het resultaat is een handreiking voor hulpverleners en gemeenten die betrokken zijn bij het decontamineren van chemische gecontamineerde slachtoffers. Doel is in 2014 de handreiking te implementeren en in 2015 volgens deze handelswijze te gewerkt en (multidisciplinair) te oefenen.
 
RAV’s hebben de handreiking reeds ontvangen. De digitale versie vindt u hier.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland.