Event duurzame inzetbaarheid


Om in de toekomst ook over voldoende gekwalificeerde en gezonde medewerkers te beschikken, is het voor de ambulancesector van belang om te werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
 

Ambulancezorg Nederland (AZN), ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak organiseren daarom gezamenlijk een event op 5 juni aanstaande voor de ambulancesector om ideeën te genereren voor de aanpak hiervan.

Opzet
Vijftien Regionale Ambulancevoorzieningen hebben een multidisciplinair team samengesteld en dit team wordt afgevaardigd om tijdens het event met het onderwerp duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. De dag start met een welkomstwoord verzorgd door Hans Simons, voorzitter AZN. Vervolgens geeft Bas Haring een inhoudelijke inleiding op het onderwerp. Bas Haring is schrijver en filosoof en hij geeft wetenschap en filosofie op een heldere en prikkelende manier betekenis. Dat doet hij door het schrijven van diverse boeken en het maken van tv-programma’s. Vervolgens gaan de teams aan de slag. Middels een brainstorm, onder begeleiding van een procesbegeleider, wordt een idee uitgewerkt om duurzame inzetbaarheid vorm te geven binnen de eigen organisatie en/of de sector. Aan het eind van de dag worden de ideeën door de teams gepresenteerd en wordt een prijs uitgereikt voor het beste idee.
 
Meer informatie

Benieuwd naar de uitkomsten van deze dag? Via deze nieuwsbrief wordt een terugkoppeling gegeven. Heeft u naar aanleiding van dit bericht specifieke vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager AZN, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl.