Invitational conference Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018


In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) ontwikkelt een panel van experts, onder begeleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018.


Deze agenda beschrijft onderzoeksthema’s voor de ambulancezorg voor een periode van vijf jaar. Met behulp van deze agenda kan in de toekomst massa en focus ontstaan in kennisontwikkeling, geïnitieerd vanuit de ambulancezorg.

Inmiddels is de vierde vragenronde in het panel van experts gestart. De inventarisatie van lopende en afgeronde onderzoeken binnen de ambulancezorg is afgerond.
 
Op woensdag 11 juni 2014 worden de uitkomsten van de delphi-rondes en het inventariserend onderzoek gepresenteerd tijdens een invitational conference.
 
Informatie
Voor meer informatie over het project en de invitational conference kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager AZN, w.tenwolde@ambulancezorg.nl.