Minisymposium: Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie


Op 11 juni 2014 wordt de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de veiligheidsregio en inhoudelijk deskundigen van ambulancezorg, brandweer, GHOR, gemeente/bevolkingszorg en politie. Dit minisymposium vindt plaats van 13.30 tot 17.30 uur in Nationaal Training Centrum CBRN te Vught.


Het ministerie van Veiligheid & Justitie licht de brede context van de uniforme handreiking CBRN/E-incidenten toe. De handreiking is een adviserend landelijk handelingskader voor de operationele functionarissen van ambulancediensten, politie, brandweer, GHOR en gemeenten en biedt een maatgevend houvast bij opleiding en praktijkuitvoering. Deze partijen hebben de handreiking ook ontwikkeld en vastgesteld.
Het symposium is het startmoment om de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie te implementeren.

Toelichting handreiking
Met de handreiking wordt een eerste stap gemaakt om vanuit een landelijk kader hulpverleners veiliger en efficiënter op te laten treden. Naast dat dit veiliger is voor de hulpverleners, worden slachtoffers hierdoor veiliger, beter en sneller behandeld.
Contaminatie vormt niet alleen een probleem voor het gecontamineerde slachtoffer, maar ook voor nog niet gecontamineerde personen zoals hulpverleners, werknemers in de directe omgeving of de bevolking (de zogenaamde secundaire besmetting).
 
De handreiking past, als onderdeel van de beschrijving van het optreden onder CBRNE-omstandigheden in de crisisbeheersingsprocessen, zoals deze zijn vastgelegd in het Referentiekader Regionaal Crisisplan. Bij de totstandkoming van de handreiking is rekening gehouden met toekomstige uitbreiding naar biologische, radiologische en grootschalige chemische decontaminatie.
 
Aanmelden
Wij vernemen graag vóór 11 april wie we vanuit uw veiligheidsregio op 11 juni kunnen verwachten.
Aanmelden is mogelijk via bijgaande weblink. Medio april ontvangen de deelnemers het definitieve programma.
 
Meer informatie
Voor nadere informatie over het minisymposium en handreiking kunt u zich wenden tot het secretariaat van GHOR Nederland via telefoonnummer 030-2525060.