Venticare 2014


Venticare 2014 belooft een veelzijdig en interessant congres te worden.

De samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen, V&VN Intensive Care, de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen en V&VN Ambulancezorg heeft een gevarieerd en interessant programma opgeleverd. Boeiende lezingen, praktische workshops, spannende specials en opnieuw inspirerende inspiraties op donderdag 15 en vrijdag 16 mei a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht.

Meer informatie
Nadere informatie is te vinden op de flyer en op de website van V&VN Ambulancezorg.