Arbeidsvoorwaarden


De ambulancesector heeft een eigen cao: de cao ambulancezorg. Deze cao geldt voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid en mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, klik hier.