Ondertussen…‘De mensen van de ambulance’


De publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ krijgt steeds meer handen en voeten. Er wordt hard gewerkt aan diverse communicatiemiddelen die zowel landelijk als regionaal, door RAV’s en MKA’s zelf, kunnen worden ingezet. Ook vergaren we voortdurend content, veelal afkomstig van ambulanceprofessionals, via de besloten ‘DMVDA’ social media kanalen.

 
Gastvrijheid RAV’s en MKA’s                                                          
Diverse Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en Meldkamers hebben hun deuren geopend voor onze cameraman en onze interviewster. De betrokkenheid bij de campagne van zowel de ambulanceprofessionals als de RAV’s en meldkamers ambulancezorg is groot. Mooi om te zien en iets om trots op te zijn!

 
Hands-on tips & Verhalen uit de ambulance en meldkamer
De afgelopen dagen gaven ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en meldkamercentralisten ambulancezorg zelf ‘hands-on’ tips en adviezen voor de camera. Deze tips worden gedurende de campagne per thema -via social media en via de campagnesite- aangeboden aan het grote publiek. Daarnaast heeft onze interviewster, zowel aan de RAV koffietafel als telefonisch, mooie en bijzondere ‘verhalen uit de ambulance en meldkamer ambulancezorg’ opgehaald. Via een speciaal weblog worden deze verhalen tijdens de campagne regelmatig gepost. Vandaag en morgen vinden de -voor deze ronde- laatste cameraopnames met professionals plaats in het Noorden en Zuiden van het land.

Campagnecontent: co-creatie koepels & professionals
De content voor de campagne wordt gegenereerd door de koepels Ambulancezorg Nederland en V&VN ambulancezorg, in co-creatie met de ambulanceprofessionals zelf. Om input van de professionals te kunnen vergaren zijn besloten social media kanalen geopend op Twitter @ambuprofs en Facebook Ambu Profs. Hier kunnen professionals tips en adviezen aanleveren voor patiënten en omstanders. Met name de besloten Facebook groep ‘Ambu Profs’ groeit nog elke dag gestaag. 
 
Over de campagne
Met de publiekscampagne wil de ambulancesector het grote publiek informeren over ambulancezorg en het werk van ambulanceprofessionals. Wat kun je wel en niet van hen verwachten? Hoe kun je hen helpen? Wat kun je beter laten? We maken het publiek ervan bewust dat ambulanceprofessionals hoogwaardige zorg verlenen en zetten in op een veilige werkomgeving voor hen. Ruimte maken voor professionals hoort hier ook bij. Meer kennis over ambulancezorg werkt dus twee kanten op: het is van waarde voor de patiënt en omstanders én voor ambulanceprofessionals zelf.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nadiene Toby via n.toby@ambulancezorg.nl

 
'De mensen van de ambulance' is een initiatief van Ambulancezorg Nederland, in samenwerking met beroepsvereniging V&VN ambulancezorg, de RAV's en de MKA's. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door ministerie VWS, vanuit het aktieplan 'Veilig werken in de zorg'