Inzicht in ziekenhuiscapaciteit met behulp van Acuut Zorgportaal


Voor het beperken van vervolgschade bij patiënten in acute noodsituaties moeten zorgverleners, zoals meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en SEH-hulpverleners direct over relevante informatie beschikken.

Informatie over welke ziekenhuizen Spoedeisende Hulp (SEH-), eerste harthulp-, shockroom-, CT-trombolyse- of OK-capaciteit beschikbaar hebben, is essentieel om deze patiënten met zo min mogelijk vertraging naar het juiste ziekenhuis te vervoeren.

Acuut Zorgportaal
In veel gevallen wordt deze informatie met behulp van faxen, telefoontjes en whiteboards gedeeld. Dit gaat in de meeste gevallen goed, maar kans op fouten en verwarring bestaat. De webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ biedt direct online een pragmatisch overzicht van de relevante capaciteit. Het instrument biedt ook ondersteuning aan Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s om aan de Wet Toelichting Zorginstellingen (WTZi) te voldoen. Deze wet verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het ROAZ afspraken te maken over een betere samenwerking en borging van spreiding en bereikbaarheid.

Gebruik
Traumanet AMC, Netwerk acute zorg regio VUmc en Traumazorg Netwerk Midden-Nederland hebben een positief besluit genomen om het Acuut Zorgportaal in productie te nemen. Dit betekent dat de meldkamers ambulancezorg en de ziekenhuizen in Noord-Holland, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland en Utrecht elkaars beschikbare acute ziekenhuiscapaciteit kunnen inzien via deze website.

Meer informatie
In de whitepaper ‘Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag’ vindt u meer informatie over het Acuut Zorgportaal. U kunt ook contact opnemen met Gert Koelewijn, programmamanager Nictiz.