Landelijke Protocol Ambulancezorg versie 8


Ambulancezorg Nederland (AZN) is volop bezig met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA8). 


Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens en consensus door 10 expertgroepen - bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en medisch managers ambulancezorg- ontwikkeld. De expertgroepen hebben de huidige protocollen op actuele waarde getoetst en beoordeeld. Alle LPA8 concepten, waarin de commentaren van meer dan 50 wetenschappelijke beroepsorganisaties, worden verwerkt door bureau AZN.

Inmiddels zijn ook de Regionale Opleidingscoördinatoren en Academie voor Ambulancezorg betrokken bij LPA8, zodat ook zij tijdig de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor de (bij)scholing van LPA8. De definitieve datum van het opnemen van LPA8 in Verantwoorde Zorg volgt.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:
  • 10 februari 2014: Slotconferentie LPA8 (aanmelding verplicht)
  • Februari 2014: vaststelling LPA8 door NVMMA en V&VN AZ
  • Maart 2014: vaststelling LPA8 door bestuur AZN
  • April 2014: LPA8 boek en LPA8 app beschikbaar

Vragen of meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim ten Wolde, programmamanager AZN, w.tenwolde@ambulancezorg.nl.