Patïentveiligheid: natuurlijk verder


Op 11 december namen meer dan 100 mensen deel aan de bijeenkomst ‘Patiëntveiligheid: natuurlijk verder ‘ die in Burgers’ Zoo in Arnhem werd gehouden. Met deze bijeenkomst sloot de ambulancesector het programma Patiëntveiligheid af, waaraan de afgelopen drie jaar intensief is gewerkt. 


In de  bijeenkomst werd onder leiding van dagvoorzitter Hans Simons teruggekeken op de resultaten van het programma. Maar ook werd vooruit- gekeken: hoe gaan we verder? Wat hebben we daarvoor nodig?


Een afspraak die telt

Piet Huizinga, voorzitter van de projectgroep patiëntveiligheid, geeft aan dat hij hecht aan het nakomen van afspraken. "Ook bij een lastig onderwerp als patiëntveiligheid. Want een toolkit ontwikkelen en oppakken is één ding, maar minstens zo belangrijk is ervoor te zorgen dat mensen zich echt veilig genoeg voelen om te melden. En dat terwijl de inspectie toch ook meekijkt. Ik zie dat dat het voor mijn professionals moeilijk maakt. Tegelijkertijd heb ik er het volste vertrouwen in dat medio 2014 de hele sector is gecertificeerd."
 

Complimenten

Fred Krapels, plaatsvervangend directeur Curatieve zorg van het Ministerie van VWS, blikt terug. “De aandacht voor patiëntveiligheid stamt uit 2008 toen er schokkende cijfers bekend werden over vermijdbare sterfgevallen in de ziekenhuizen. Als ik naar de sector ambulancezorg kijk ben ik heel positief. Ze is relatief wat later van start gegaan maar heeft daardoor op een hele adequate manier kunnen voortborduren op ervaringen die elders zijn opgedaan. Met de hulpmiddelen uit de toolkit hebben de mensen in het veld naar mijn mening iets praktisch in handen gekregen. Verder is het aantal meldingen vanuit ambulanceorganisaties fors toegenomen. Tijdens een bijeenkomst een paar jaar geleden noemde ik nog dat vijf meldingen vanuit de sector per jaar natuurlijk niet kon kloppen. Die toename van meldingen betekent overigens niet dat het slechter gaat. Integendeel."
 

Patiëntveiligheidsprijs 2013

Tijdens de slotbijeenkomst werd ook de patiëntveiligheidsprijs ambulancezorg 2013 uitgereikt.
RAV IJsselland mocht de prijs van juryvoorzitter Hans de Goeij in ontvangst nemen voor het winnende project 'In 1x goed; speuren naar deuren'.
 

Over normen en lessen uit de natuur

In het middagprogramma vertelt professor Siegwart Lindenberg, hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Tilburg, over de verbinding tussen patiëntveiligheid en normen. Tijdens themawandelingen door de dierentuin krijgen deelnemers een beeld van de veiligheidsaspecten die van belang zijn in de dierentuin. Verder wordt duidelijk dat zowel in de natuur als in organisaties leiderschap situationeel bepaald is.
 

Special Patiëntveiligheid

In januari 2014 geeft Ambulancezorg Nederland een special Patiëntveiligheid uit. In deze special wordt ondermeer uitgebreid verslag gedaan van de slotbijeenkomst.
 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.