Veiligheid, meer dan beter opletten!


Ruim 25 staffunctionarissen, leidinggevenden en professionals waren op 12 september jl. aanwezig op de themabijeenkomst ‘Veiligheid: meer dan beter opletten’. Deze themabijeenkomst werd geleid door professor dr. Jan Maarten Schraagen, bijzonder hoogleraar Toegepaste Functieleer aan de Universiteit Twente en senior onderzoeker op het gebied van cognitieve ergonomie en teamfunctioneren bij TNO. 

 
In zijn presentatie ‘Macht en onmacht der gewoonte: over processen, protocollen en professionals’  ging de heer Schraagen in op de functie, maar tevens ook de valkuilen van het geheugen en routinematig werken. Aan de hand van testjes en filmpjes konden de aanwezigen zien en ervaren hoe het brein je kan helpen, maar tevens op het verkeerde spoor kan zetten. Aan de orde kwam hoe dit binnen de ambulancezorg werkt.
 
Op dit thema gingen de deelnemers in het tweede deel van de bijeenkomst  verder. In groepen werd gesproken over de volgende onderwerpen:
  1. Elkaar scherp houden: hoe kun je zorgen dat de gewoonte niet de overhand krijgt of dat we ten onrechte aannames doen?
  2. Volgen van protocollen: wanneer wel en wanneer niet?
  3. Veerkracht: kunnen we leren van wat goed gaat?
  4. Communicatie: overdracht van informatie; standaardisatie
  5. Veilig delen van dingen die mis gaan: wat is nodig voor een veilige cultuur?
  6. Zwakke signalen opmerken: hoe kunnen we eerder iets opmerken en er op reageren?

Het leverde boeiende discussies op, die de aanwezigen ter afsluiting van de bijeenkomst plenair met elkaar deelden.