Routines helpen, maar soms niet...


Inge van Middelkoop, ambulanceverpleegkundige en lid van de werkgroep 'Melden Leren Verbeteren' bij de RAV Gelderland-Zuid, was op 12 september aanwezig bij de themabijeenkomst ‘Patiëntveiligheid: meer dan beter opletten’.De bijeenkomst werd geleid door prof. dr. Jan Maarten Schraagen, bijzonder hoogleraar Toegepaste functieleer aan de Universiteit Twente. Professor Schraagen sprak over de psychologische aspecten van patiëntveiligheid. En daarbij kwamen voor- en nadelen van gewoontes uitgebreid aan de orde.

"Wat mij het meest is bijgebleven is dat je inderdaad regelmatig dingen gewoon aanneemt.  Dat je handelt vanuit bepaalde routines. Dat is natuurlijk voor een deel ook de bedoeling. Kijk maar naar ons geprotocolleerd handelen. Maar de valkuil is dat je op de automatische piloot gaat. En dat moet nou net weer niet. In onze discussiegroep hebben we het gehad over de vraag hoe je elkaar scherp kunt houden. Want je kunt natuurlijk je collega als check gebruiken. Hij of zij merkt het op als iets anders dan anders gaat. Dat betekent wel dat je elkaar moet kunnen aanspreken. Dat de vraag waarom je iets op een bepaalde manier hebt gedaan gesteld mag worden.
 
Veilig melden
Verder is melden heel belangrijk, omdat je op grond daarvan dingen kunt verbeteren. Dat herkende eigenlijk iedereen wel. Maar soms is het lastig om dat verder in een team, op de werkvloer dus, uit te dragen. De mensen die ermee bezig zijn zijn vaak kwaliteitsfunctionarissen of beleidsmedewerkers. Zij kijken toch anders. Centralisten, ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen voelen zich denk ik toch nog vaak onveilig en aarzelen dus als het gaat om het melden van incidenten.

Dat kan te maken hebben met de reacties van collega's of van je leidinggevende. Het is ook moeilijk om je te laten zien als er iets mis is gegaan. Verder kan het samen hangen met het feit dat er soms toch maatregelen volgen. Bijvoorbeeld bij een incident met ernstige schade of in het geval van een overlijden wordt er wel een procedure in gang gezet. Ik denk zelf dat het ook in zo'n situatie goed is om te melden. Omdat er dan toch hulp is en met je meegekeken wordt."