Voortgang patientveiligheid


Programmamanager Margreet Hoogeveen ziet om zich heen dat het thema patiëntveiligheid leeft. Volgens haar blijkt dat onder meer uit het artikel in het vakblad dat kort geleden is verschenen. Maar ook uit de activiteiten binnen de RAV's. 
 

 "De één is wat verder dan de ander, maar dat is logisch. Als een organisatie haar kwaliteitsbeleid al goed heeft staan, is het gericht aandacht besteden aan patiëntveiligheid makkelijker. Maar mijn indruk is dat -als je naar de sector in z'n geheel kijkt- het huis ‘staat’.
 

Belangrijk aandachtpunt voor de komende maanden is het delen van casuïstiek. We willen incidenten, maar bijvoorbeeld ook uitkomsten van risicoanalyses, uitwisselen. Zo kun je van elkaar leren.

Daarnaast bekijken we nog wat een proef met het inventariseren van aspecten van patiëntveiligheid rondom het kind uiteindelijk gaat opleveren. Helder lijkt al wel dat als het gaat om oplossingen scholing heel belangrijk is. En daarvoor wil je eigenlijk toe naar concrete doelen. Dan kunnen we gezamenlijk een lat leggen en daarmee vaststellen wat we een minimale basis vinden. We merken hierbij wel dat we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ziekenhuizen, bij de start van het programma niet beschikten over een nulmeting. Misschien moeten we daar alsnog wel naar toe werken."
 
Als ze terugblikt op het programma constateert ze dat er in drie jaar veel bereikt is. Tegelijkertijd is de sector met het thema eigenlijk net op weg. Volgens haar moeten organisaties er klaar voor zijn, willen ze het proces dat nodig is voor het aanscherpen van patiëntveiligheid, op gang kunnen brengen. Er is eerst een basis nodig en dan komen de vervolgstappen. "Daarom is het ook belangrijk dat patiëntveiligheid de aandacht blijft houden. Het zou jammer zijn als het stagneert vanwege het eindigen van het programma. De bestuurders van de RAV's spelen daarbij een belangrijke rol.

Ambulancezorg Nederland zal de uitwisseling van meldingen blijven faciliteren, ook om landelijke trends te kunnen ontdekken", aldus Margreet Hoogeveen.