Patiëntveiligheidsprijs Ambulancezorg


Begin september heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) de patiëntveiligheidsprijs geïntroduceerd. Met dit initiatief wil AZN geslaagde patiëntveiligheidsprojecten die binnen RAV’s zijn opgezet en uitgevoerd onder de aandacht brengen. Ook willen we hiermee zichtbaar maken hoe patiëntveiligheid binnen de RAV’s vorm krijgt.

Drie nominaties
De RAV’s zijn uitgenodigd om patiëntveiligheidsprojecten die een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid van de zorgverlening in te dienen. Een onafhankelijk deskundige jury beoordeelt de inzendingen op basis van een aantal criteria. Vervolgens nomineert de jury drie projecten voor de Patiëntveiligheidsprijs Ambulancezorg.
 
Slotbijeenkomst: 11 december '13
Op 11 december 2013 organiseert AZN een bijeenkomst ter afsluiting van het driejarig project Patiëntveiligheid Ambulancezorg. Tijdens deze dag worden de drie genomineerde projecten gepresenteerd. De jury zal vervolgens het winnende project bekend maken.

Vragen?
Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer weten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of bel naar 038-4225772.