Patiëntinformatie rechtstreeks vanuit ambulance naar huisarts


Ambulancemedewerkers registreren de gezondheidsklachten van iedere patiënt en de zorg die aan de patiënt is verleend. Meestal gebeurt dit digitaal.
 

De informatie wordt doorgegeven aan de volgende schakel in de zorgketen, vaak de SEH-afdeling van een ziekenhuis. Zo kan zo snel mogelijk de juiste vervolgbehandeling voor de patiënt worden voorbereid en gestart.
 
SEH niet informeren indien ter plekke behandeld
Een patiënt wordt niet naar het ziekenhuis vervoerd als een behandeling ter plaatse voldoende blijkt. Ambulancemedewerkers hoeven in zo’n geval de SEH dan ook niet te informeren.
 
Huisarts wel informeren
De huisarts echter moet in een dergelijke situatie bij voorkeur wel geïnformeerd worden over de klacht van de patiënt en de aan de patiënt verleende zorg. Want met deze informatie kan de huisarts het huisartsendossier compleet en actueel houden. Ook heeft en houdt de huisarts door de informatie vanuit de ambulancezorg een beter inzicht in de gezondheidssituatie van de patiënt.
 
Landelijke oplossing

Ambulances rijden door heel Nederland. Daarom heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) een landelijke oplossing gezocht waarmee patiëntinformatie veilig en snel kan worden aangeboden aan huisartsen.
 
Zorgmail
Een oplossing die aan deze wensen voldoet heet ‘Zorgmail’ (ook wel Edifact-koppeling genoemd), een product van E.Novation. Via Zorgmail wordt patiëntinformatie direct vanuit de ambulance naar de desbetreffende huisarts gestuurd. Op Zorgmail aangesloten huisartsen krijgen de toegestuurde patiëntinformatie in Edifact formaat aangeboden. Dit heeft als voordeel dat huisartsen de informatie 1 op 1 kunnen overnemen in hun informatiesysteem. In de loop van oktober wordt in de eerste regio’s gestart met deze berichtgeving.
 
Landelijke IT infrastructuur AZN
Dit hele proces loopt via de landelijke infrastructuur van AZN. Hiervoor is een mapping gemaakt van het HL7v3 e-Spoedbericht naar het huisartsenbericht. De afgelopen jaren heeft de ambulancesector flink geïnvesteerd in een landelijke IT-infrastructuur die informatiedeling met zorgpartners mogelijk maakt conform geldende eisen en richtlijnen voor zowel inhoud en vorm (e-Spoed) als beveiliging (ZSP, NEN 7510). De informatievoorziening richting de huisartsen is een volgende stap in het verbeteren van de informatie-uitwisseling binnen de acute zorg.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anno van Dijken, programmamanager via a.vandijken@ambulancezorg.nl of bel naar 038-4225772.