LPA versie 8


Ambulancezorg Nederland (AZN) is drukdoende met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA 8).  Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens en consensus door 10 expertgroepen - bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en medisch managers ambulancezorg- ontwikkeld.

 

Wijzigingen op hoofdlijnen bekend

De expertgroepen hebben de huidige protocollen op actuele waarde getoetst. Op hoofdlijnen is nu bekend welke protocollen worden gewijzigd, welke protocollen vervallen en welke protocollen nieuw worden toegevoegd.


LPA8 concepten

Na beoordeling door de protocollencommissie worden alle LPA8 concepten verwerkt door bureau AZN. In het 3e kwartaal 2013 worden de concepten voor commentaar voorgelegd aan meer dan 50 wetenschappelijke beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, maar bijv. ook de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie en Cardiologie. Dit is van belang voor het bereiken van landelijke consensus en draagvlak in de keten van de acute zorg.
 
De planning
Het tijdpad ziet er als volgt uit:
• November 2013: vaststelling LPA8 door NVMMA en V&VN AZ
• December 2013: vaststelling LPA8 bestuur AZN inclusief voorstel bepaling ingangsdatum Verantwoorde zorg (medio 2013)
• Februari 2014: LPA8 boek + APP beschikbaar
 
Vragen of meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim ten Wolde, programmamanager AZN, via w.tenwolde@ambulancezorg.nl