Bekostiging ambulancezorg


De Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vragen gesteld over de brief van 11 juni 2013 aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een voorgenomen aanwijzing over de bekostiging van de ambulancezorg.
 

Minister Schippers van het Ministerie van VWS heeft de vragen beantwoord. De beantwoording van de vragen kan hier gedownload worden. Voor de volledigheid treft u hierbij eveneens het bestand aan.