Geslaagde bijeenkomst sociale media voor middenkader


Ruim 25 leidinggevenden uit de ambulancesector waren op 27 juni jl. aanwezig tijdens de themabijeenkomst over sociale media in de (ambulance)zorg.
 

Betty van der Roest, programmamanager Ambulancezorg Nederland (AZN), opende de bijeenkomst. Daarna nam Liesbeth Meijnckens, adviseur E-Health en sociale media in de zorg, het stokje van haar over. Zij verzorgde een presentatie over de mogelijkheden van sociale media voor de zorgsector. Zij gaf voorbeelden van andere sectoren en gaf praktische handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met sociale media.

De deelnemers hebben vervolgens in groepen de mogelijkheden voor de ambulancesector besproken op de volgende terreinen:
- Arbeidsmarktcommunicatie
- Interne communicatie
- Patiëntencommunicatie
- Communicatie richting burgers (verwachtingen/imago) 

Het laatste gedeelte van de middag stond in het teken van de handreiking sociale media van V&VN. Deze handreiking is opgesteld door V&VN om professionals in de zorg handvatten te geven om sociale media op een verantwoorde manier te gebruiken. Joke de Witte, adviseur Ethiek bij V&VN, verzorgde een presentatie hierover. In haar presentatie lichtte ze de handreiking voor professionals in de zorg toe en dit illustreerde ze met voorbeelden uit de praktijk.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
 
Meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van dit nieuwsitem vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager AZN, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl.