SP-Kamerlid Leijten start enquête binnen ambulancezorg


SP-Kamerlid Renske Leijten start een uitgebreide enquête binnen de ambulancezorg.


Leijten:  “Ik wil graag weten hoe het gaat met de spoedzorg en het ambulancepersoneel in Nederland. Zij weten van de hoed en de rand van de zorg, want deze mannen en vrouwen komen overal: in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en bij mensen thuis.’ Met de enquête wil Leijten weten hoe het staat met het werk op en rond de ambulance. ‘Ik wil weten hoe zij hun werk waarderen en of ze de gevolgen zien van de toegenomen concurrentie in de zorg, wat ze vinden van fusies en sluiting van ziekenhuizen, hoe het staat met de werkdruk en of ambulancepersoneel zich veilig voelt tijdens het werk. Te vaak wordt er over mensen gesproken die werken in de zorg in plaats van mét. Ik wil deze ervaringsdeskundigen een stem geven in de politiek. Zij weten als geen ander waar de problemen zitten en hoe we die kunnen oplossen.’

Eerder liet de SP onder andere vrachtwagenchauffeurs, medewerkers in de ouderenzorg, verplegend personeel in de gehandicaptenzorg, leraren, politieagenten en brandweermannen aan het woord. De enquête kan de hele zomer worden ingevuld op de website van de SP. Leijten verwacht de uitkomsten in het najaar te kunnen presenteren.

Ambulancezorg Nederland (AZN) en V&VN Ambulancezorg hebben eerder contact gehad met de SP over de enquête. Tevens is er maandag 15 juli een werkbezoek gebracht aan de provincie Drenthe. Renske is hier in gesprek geweest met ambulanceverpleegkundigen. AZN en V&VN Ambulancezorg roepen medewerkers binnen de ambulancezorg op de enquête, die van de SP is, in te vullen. Dit doen we door deze uit te zetten naar de RAV eenheden en te verzoeken tot verdere verspreiding binnen de eigen organisatie. Uiteraard zijn we geïnteresseerd in de uitkomsten en verlenen daarom onze medewerking.
 
Alvast dank voor je inspanning.
 
Namens het bestuur van AZN en dagelijks bestuur van V&VN Ambulancezorg