Patiëntveiligheidsprijs Ambulancezorg


Bij de formele afronding van het Programma Patiëntveiligheid in de ambulancezorg (11 december) zal een prijs worden uitgereikt voor het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid binnen de ambulancezorg. Alle ambulanceorganisaties kunnen oplossingen die zij hebben uitgedacht en geïmplementeerd inzenden. In september worden de precieze criteria, waaraan een inzending moet voldoen, bekend gemaakt.
 
Uiteraard gaat een jury de inzendingen beoordelen. Mensen uit de sector, maar ook experts buiten de sector op het gebied van patiëntveiligheid maken daar deel van uit. De bedoeling is uit de inzendingen drie genomineerden te kiezen en hun idee letterlijk in beeld te brengen. De filmpjes zijn onderdeel van het programma op 11 december. Tijdens de slotbijeenkomst zal de winnaar bekend worden gemaakt.