Vooraankondiging Slotconferentie Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg 4 juli 2013


Op 4 juli 2013 wordt in Utrecht het project ‘Ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute zorg’ afgesloten met een conferentie.


Doel Slotconferentie
Onder leiding van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het NIVEL en ARGO werken ketenpartners binnen de acute zorg in dit project samen, met als doel het ontwikkelen van indicatoren waarmee de kwaliteit van de samenwerking binnen de keten kan worden beoordeeld. In de conferentie worden de uitkomsten van de veldtest gepresenteerd. In deze veldtest zijn potentiële indicatorensets voor vier acute zorgketens (myocardinfarct, CVA, acute verloskunde en heuptrauma) getest op meetbaarheid en bruikbaarheid. Ook is in de conferentie aandacht voor de wijze waarop de kwaliteitsindicatoren in de praktijk kunnen worden toegepast en in de toekomst kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de acute zorgketen.

Doelgroep Slotconferentie
De conferentie is bedoeld voor iedereen die bij het project betrokken is geweest en voor iedereen die geïnteresseerd in de (verbetering van de) kwaliteit van de acute zorg.

Nadere informatie
- Binnenkort is het programma voor de conferentie beschikbaar.
- Noteert u de datum alvast in uw agenda en meldt u aan via de aanmeldknop in de bijlage of via de website van de LNAZ