Gelijkgestemden in Londen


Leandra Wolf, kwaliteitsfunctionaris en leidinggevende bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden was één van de zes deelnemers aan een grote conferentie over patiëntveiligheid in Londen (17 t/m 19 april).
 
Meer dan 3.000 mensen uit 75 landen spraken met elkaar over het verbeteren van de veiligheid van patiënten. "Allemaal professionals die er echt voor willen gaan; je merkt dat het leeft.

 

Ik heb zelf ingetekend op een zogenaamde stream. Je kiest dan voor een thema en daaromheen worden er allerlei relevante workshops voor je ingepland. Daarnaast woonde iedereen aan het begin en het eind van een congresdag de lezing van de keynote speaker bij. Ik was verbaasd over hoe veel er al is uitgedacht, uitgeprobeerd en geïmplementeerd. Het is goed dat we daar, ook in internationaal verband, kennis van nemen.

In Nederland zijn we nu als regio's meer samen aan het optrekken. En dat is heel nuttig want je hoort over dingen die anderen doen die ook binnen je eigen organisatie interessant kunnen zijn.

We redeneren nu meestal vanuit de vraag 'What's the matter?' in plaats van te focussen op 'What matters to you?' 

Die slogan is bij mij blijven hangen. Ik heb er uit meegenomen dat het bij patiëntveiligheid niet primair moet gaan over wat wij allemaal bedenken, maar vooral over wat de patiënt eigenlijk zelf wil en ziet. Daarmee komt ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in beeld; die moeten we als professionals versterken. Dat kwam ook naar voren in de inspirerende lezing van een Amerikaanse spreekster. Daaruit werd duidelijk dat studenten geneeskunde zich al heel snel voegen in het hiërarchische medische systeem en dat niet  de empathie, maar doelmatig werken belangrijk is.
 
Wat me ook is bijgebleven is het uitgangspunt 'improve quality, reduce costs and save lives'. Daar moet het rond patiëntveiligheid om draaien. Hoe kun je toch de kwaliteit van de zorg behouden en zelfs verbeteren met minder kosten? Dat zijn relevante vragen.
 
Volgens mij doen we het hier binnen de ambulancezorg zo slecht nog niet. Binnen het programma hebben het veiligheidsmanagementsysteem en veilig incidenten melden de aandacht die nodig is. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, zaken waar we ons niet zo bewust van zijn. Zo vond ik een verhaal over de communicatierisico's van alleen verbale opdrachtverlening een eye opener. En als je dan bedenkt hoe vaak er een overdracht plaatsvindt binnen het zorgproces weet je dat er ook nog veel te doen is."