Voorbeelden VIM-meldingen


Concrete voorbeelden spreken tot de verbeelding. Aan de hand daarvan krijgen (ambulance)zorgverleners een beeld van wat er concreet met patiëntveiligheid bedoeld wordt. En situaties uit de dagelijkse praktijk maken ook helder dat alles waar iemand zelf maar ook anderen van kunnen leren, de moeite waard is om te melden.
 
Verkeerde defipads
Beschrijving: Een ambulanceteam wil bij een patiënt defipads opplakken. Op het moment dat ze de verpakking open trekken blijken er kinderdefipads aan boord te zijn.
 
Verbeteractie: Op defipads voor kinderen wordt voor uitlevering naar de posten een sticker geplakt met daarop met grote letters 'KINDEREN'.
 
Protocol wekadvies
Beschrijving: Een GGD-arts belt met de ambulancedienst over een schouwing die hij heeft gedaan. Het ging daarbij om een patiënt die na een val op achterhoofd met een wekadvies thuis is gelaten. Drie uur later blijkt hij reanimatiebehoeftig. De arts geeft aan dat dit de nodige vragen bij hem opriep en wil graag weten hoe het protocol met betrekking tot een wekadvies eruit ziet.
 
Verbeteracties: Met het betrokken team wordt nog eens gekeken naar het Leerboek Ambulancezorg. Daarin wordt aangegeven dat intoxicatie met alcohol en een schedelletsel reden is om een patiënt in te sturen. Verder komt er een schriftelijk wekadvies gebaseerd op de NHG-standaard, zodat alleen na overleg met een huisarts een schriftelijk advies daarover kan worden achtergelaten. Daarnaast gaat een neuroloog een klinische les geven over neurotrauma's.