VIM belangrijk aandachtpunt voor 2013


In het activiteitenplan voor 2013 zijn uiteraard de oorspronkelijke pijlers van het Programma Patiëntveiligheid nog steeds in beeld.


Aan de ene kant gaat het daarbij om zes thema's:
* Beleid en strategie;
* Prospectieve risicoanalyse;
* Veilig Incidenten melden (VIM);
* Continue verbeteren;
* Cultuur;
* Patiëntenparticipatie.
 
De andere pijler van het programma betreft zes patiëntencategorieën: kinderen, psychiatrische patiënten, patiënten met hartfalen, multitrauma-patiënten, patiënten in een GHOR-situatie en de oudere patiënt.
 
VIM
Volgens projectleider Margreet Hoogeveen is er in het laatste jaar dat het programma formeel loopt onder meer specifiek aandacht voor het veilig melden van incidenten. Daarin staat 'leren van elkaar' centraal. De kwaliteitsfunctionarissen van de RAV´s verzamelen voorbeelden die het mogelijk maken kennis te delen. Ze benutten daarvoor een afgescheiden deel van de site van  Ambulancezorg Nederland. "Ook in de digitale nieuwsbrief laten we de voorbeelden terugkomen; we beschrijven kort de casus en de bijbehorende verbeteracties. Aan het eind van dit jaar beschikken we over behoorlijk wat casuïstiek en kunnen we ook trends gaan zien en wellicht gezamenlijk afspraken maken over verbeteracties.
 
In verband met VIM zijn we ook begonnen met het opstellen van een zogenaamde basisset. Daarbij is het belangrijk dat je allemaal dezelfde definities hanteert en op dezelfde manier dingen registreert uitwisselt. Dat maakt categoriseren mogelijk en dus uitwisseling. Bij de categorieën kun je bijvoorbeeld denken aan de fase van het zorgproces het incident zich voordeed of aan de risicoscore die aan een incident wordt toegekend. Bij die score gaat het bijvoorbeeld om de vraag  of zoiets vaker voor kan komen en hoe ernstig de gevolgen zijn.
 
Monitoren
In het kader van het Programma Patiëntveiligheid monitoren we ook het gebruik van de ontwikkelde toolkit. We willen eind 2013 neer kunnen zetten wat er allemaal is gebeurd. Het programma wordt dan afgerond maar het proces gericht op de verbetering van patiëntveiligheid gaat natuurlijk door in de organisaties."