ICE code : In Case of Emergency


In Case of Emergency; ICE
Enige tijd geleden circuleerde er een -naar alle waarschijnlijkheid- 'hoaxmail' over de ICE code. In deze mail staat dat ambulancemedewerkers steeds langer bezig zijn met het doorzoeken van mobieltjes van slachtoffers alvorens zij het juiste nummer hebben gevonden van een naaste. Burgers worden daarom in deze mail opgeroepen de ICE code in hun mobiele telefoon op te nemen. Dit verzoek/deze oproep zou verstuurd zijn vanuit de ambulancesector. Dit is echter niet juist.

Reactie Ambulancezorg Nederland op de ICE-code
Ambulancezorg Nederland (AZN) is naar aanleiding van deze ‘hoaxmail’ vaak gebeld door pers en burgers. Wij hebben hen onze standpunten meegegeven, namelijk:
  • AZN staat altijd positief tegenover zaken die de toegankelijkheid vergroten. Dus als burgers de ICE vermelding in hun telefoon willen opnemen dan vinden wij dat een goed idee, dit is aan de burgers zelf.
  • Echter is de primaire taak van hulpverleners het verlenen van (acute) zorg, niet het opsporen/informeren van mensen. Dat gebeurt grotendeels in het ziekenhuis nadat de patiënt is overgedragen.
  • AZN promoot de ICE vermelding niet.
  • Als de ICE code in de toekomst toch gepromoot gaan worden door de ambulancesector, dan gebeurt dat na afstemming- en in samenwerking met brandweer en politie.