Bonden wijzen aangepast bod AZN af


Het is de vakbonden en Ambulancezorg Nederland (AZN) na een intensieve onderhandelingsperiode niet gelukt een cao tot stand te brengen. “We betreuren het dat de bonden niet akkoord zijn gegaan met ons bod, temeer omdat het hier een goed en verantwoord bod betreft”, aldus Hans Simons, voorzitter van AZN.


 
Goed en verantwoord bod
In het bod is voorzien in een loonsverhoging voor ambulancehulpverleners. Riant, als je je bedenkt dat Nederland in een economische crisis verkeert en een nullijn in de zorg dreigt. Werkgelegenheidsgarantie voor de duur van de cao (twee jaar) was tevens onderdeel van het bod.

Knelpunten
Tijdens de onderhandelingen bleek dat de roostersystematiek en de standplaatsen knelpunten waren voor de vakbonden. AZN is de bonden daarom tegemoet gekomen, en heeft deze punten bijgesteld. Helaas bleek dit niet voldoende. Vakbonden hebben alsnog afwijzend op het bod gereageerd.

Eindbod van kracht tot 15 april
AZN betreurt het dat er vandaag geen overstemming over de cao ambulancezorg is bereikt. Het bod blijft staan tot 15 april 2013. Tot die tijd staan werkgevers open voor overleg.

Eindbod en toelichting
Lees hier het bod van AZN met de daarbij horende toelichting.