Lancering Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen


Op maandagmorgen 11 maart 2013 vond de officiële lancering plaats van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen. Er werd een voorlichtingsfilmpje vertoond, dat de ANWB heeft ontwikkeld voor weggebruikers.
 

Ontstaan en doel Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen
Mede op basis van wensen uit het veld richt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen op. Het doel van het kenniscentrum is om kennis op het gebied van voorrangsvoertuigen te verzamelen, ontsluiten en verspreiden. Het kenniscentrum wil als verbindende factor fungeren tussen de diverse organisaties op het gebied van voorrangsvoertuigen. AZN is vertegenwoordigd binnen de stuurgroep van dit kenniscentrum.

Onderzoeksresultaten project ‘Voorrangsvoertuigen en weggebruikers, elkaar tegemoet komen’
Op 11 maart jl. werd eveneens het onderzoek dat het IFV in het afgelopen jaar heeft gedaan naar manieren om het gedrag van weggebruikers en voorrangsvoertuigbestuurders beter op elkaar af te stemmen gepresenteerd. Het IFV heeft onderzoek gedaan door middel van interviews, discussiebijeenkomsten en enquêtes. Daarnaast heeft er een uitgebreid rijsimulatoronderzoek op het hoofdkantoor van de ANWB plaatsgevonden.

Belangrijkste onderzoeksconclusies
  • Automobilisten weten onvoldoende wat ze mogen en kunnen doen als ze een voorrangsvoertuig tegenkomen.
  • Er zijn grote verschillen tussen de hulpdiensten in rijopleiding en aangeleerd rijgedrag.

 

Mogelijke, succesvolle oplossingen

  • Voorlichting
  • Early warning

 

Belangrijke onderzoeksbetrokkenen

  • Politie
  • Brandweer
  • Ambulance
  • Hun opleiders
  • ANWB
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat


Nadere informatie
Op de website staat meer informatie over het kenniscentrum, het IFV-onderzoeksprogramma en de resultaten van de onderzoeken.