Lancering kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO


Voorbereiding op rampen en crises staat in alle sectoren volop in de belangstelling. Ook in de zorgsector. Maar hoe kunnen zorgorganisaties beoordelen of zij voldoende zijn voorbereid om in dergelijke situaties patiënten de juiste zorg te bieden? Het antwoord daarop wordt gegeven in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.
 

Symposium 7 maart 2013
Tijdens een symposium op 7 maart jl. werd het Kwaliteitskader samen met een aantal nieuwe instrumenten door prof. dr. Miša Džoljić, voorzitter van de landelijke OTO Stuurgroep, overhandigd aan Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid van VWS. Zij was samen met de Inspectie enthousiast over de gekozen aanpak en drukte iedereen op het hart om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De normen in het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO zijn nu generiek voor de gehele zorgsector. Dit jaar worden er nog specifieke normen voor de ambulancezorg ontwikkeld.

Meer informatie
Nadere informatie over het kwaliteitskader en het symposium vindt u op het OTO-portaal. De instrumenten zijn online toegankelijk via de vernieuwde OTO Toolkit.