Stand van zaken overleg CAO ambulancezorg


In november 2012 zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao ambulancezorg van start gegaan. De cao loopt namelijk af per 2013.
 

Diverse overleggen
De vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak en de werkgeversdelegatie van Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben sindsdien diverse keren met elkaar overlegd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Goed en verantwoord bod
AZN heeft de vakbonden tijdens het overleg op maandag 11 februari jl. een goed en verantwoord bod voorgelegd. De bonden delen deze mening echter niet. Op dit moment overleggen de partijen met hun eigen achterban. Lees nu direct het bod van AZN en de toelichting hierop.

In maart weer rond de tafel
Op 21 maart a.s. hervatten de vakbonden en AZN het overleg aan de onderhandelingstafel.