Terugblik ‘Trends en ontwikkelingen in de sector’


Ambulancezorg Nederland heeft op 14 februari jl. voor het middenkader een themabijeenkomst over de trends en ontwikkelingen in de sector gehouden. Ruim 20 belangstellenden reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.
 

Huidige ontwikkelingen
Isolde Boers, programmamanager AZN, verzorgde een presentatie over de ontwikkelingen die momenteel spelen in de sector. Ze stond stil bij de algemene ontwikkelingen in de zorg, zoals:


- de veranderingen in de acute zorgsector
- de ontwikkelingen rondom kwaliteitsbeleid
- de ontwikkelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt
- de maatschappelijke opgaven zoals de effectiviteit en de efficiency van de zorg.

Actuele ontwikkelingen
Vervolgens was er aandacht voor actuele ontwikkeling in de sector zelf, zoals de invoering van de TWAZ, de ontwikkelingen rondom de meldkamer van de toekomst en de geactualiseerde Nota Verantwoorde Zorg. De cijfers van Ambulances in-zicht 2011 werden gebruikt om trends te signaleren.


Deelnemers samen in gesprek
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst in groepen gediscussieerd over hoe het rapport Ambulances in-zicht verbeterd kan worden (zowel qua inhoud als vorm). Tevens hebben ze besproken hoe zij zelf omgaan met de implementatie van dergelijke ontwikkelingen in de eigen werkpraktijk. Tijdens de plenaire terugkoppeling werden nuttige tips en suggesties voor verbetering gedeeld.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.