Een bodem leggen


Ankie Sijbinga is KAM-functionaris bij RAV Groningen. Samen met collega Seb Engels en de projectgroep Veilige Ambulancezorg, onze zorg!, werkt ze aan de verbetering van patiëntveiligheid in de organisatie. Ze vertelt dat ze in de zomer fanatiek zijn begonnen. Een cultuurmeting met een -naar eigen inzicht bewerkte, bestaande vragenlijst was de eerste stap.

Nu maken we een ronde langs de posten. Om zelf te bekijken hoe het staat met patiëntveiligheid. Wat is de cultuur binnen de RAV? Het vergroten van het bewustzijn op de werkvloer en het gebruik maken van de kennis en kunde van de medewerkers is onze primaire insteek. We merken dat mensen graag betrokken willen worden. Maar dan moet je ze daarna wel blijven informeren en voeden.

We maken dankbaar gebruik van de film van Ambulancezorg Nederland. Dat is een prima startpunt voor discussie, vooral ook omdat de situaties niet ernstig aflopen en daarmee voor de medewerkers heel herkenbaar zijn. Daarna gaat het gesprek over wat mensen als risico zien en het valt mij op dat daarop heel verschillend wordt gereageerd. De één komt meteen met extreem gevaarlijke dingen aan, anderen houden het juist bij simpele zaken.

Ik ben de secretaris van de Projectgroep. Een teamleider is voorzitter en er zitten nu drie, en in de toekomst vier, mensen van de werkvloer in. Iedereen is heel enthousiast en gaat er echt voor. Dat geeft veel energie. We hebben een projectplan geschreven dat is goedgekeurd door de directie. Op basis daarvan is het management geïnformeerd.

Nu zijn we dus vooral in de organisatie actief. Daarnaast moet de risicoanalyse de basis vormen voor een meer structurele aanpak. De uitkomsten van onze ronde langs de posten zullen ook bijdragen aan het stellen van prioriteiten. Wij vinden het belangrijk dat de normen, die duidelijk zijn en nodig voor certificering, echt aansluiten bij de kennis en expertise van de mensen op de werkvloer.

Ons motto is ‘Veilige ambulancezorg is onze zorg’ en we kiezen er nadrukkelijk voor om het onderwerp patiëntveiligheid binnen de RAV van onderop op te bouwen en gebruik te maken van de kennis en kunde van de medewerkers