Beweging


Ook Piet Huizinga, voorzitter van de Projectgroep Patiëntveiligheid, ziet het afgelopen jaar als een overgangsjaar. “In 2012 hebben we vanuit het landelijk niveau leden willen inspireren en een proces op gang proberen te brengen.

Met behulp van de toolkit, maar bijvoorbeeld ook door de bijeenkomsten over leiderschap. Daarnaast hebben thema’s als cultuur en veilig incident melden veel aandacht gekregen.

De regio’s zijn nu aan zet. En ik zie ook dat er veel gaande is. Er zijn ambulanceorganisaties die al heel ver gevorderd zijn. Anderen zijn nog in het beginstadium. Maar wat vooral belangrijk is om vast te stellen is dat er op allerlei onderdelen stappen worden gezet. Rond een veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het beleidsplan of juist een analyse van incidenten of calamiteiten. Die analyse blijkt overigens technisch nog best lastig, maar is erg van belang om daadwerkelijk te verbeteren en herhaling te voorkomen.

2013 zie ik als het jaar waarin we oogsten. De randvoorwaarden zijn gerealiseerd, in de regio worden de nodige concrete stappen gezet. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling. We hebben tenslotte allemaal een handtekening gezet onder de bestuurlijke afspraken, waarin gesteld wordt dat alle ambulanceorganisaties in 2013 gecertificeerd zijn. Dat is niet alleen voor de sector zelf van belang. Ook het ministerie vraagt aandacht voor patiëntveiligheid in haar programma van eisen bij de nieuwe Wet, die vanaf 1 januari 2013 in werking treedt. En daarnaast willen de verzekeraars er afspraken over maken. Het belangrijkste is natuurlijk dat we aan onze patienten de meest optimale en veilige zorg leveren.

In mijn eigen organisaties zie ik dat patiëntveiligheid langzamerhand onderdeel wordt van de bedrijfsvoering en een plek krijgt in de normale beleidscyclus. Ik ben hoopvol over de certificering. Tegelijkertijd moeten we bewaken dat het echt tussen de oren gaat zitten. En dat vergt constant  aandacht voor het thema. Zo blijft iedereen alert.”