2012; jaar van de regio'sProjectleider, Margreet Hoogeveen, constateert dat 2012 het jaar van de regio’s is geweest. Dat is conform de planning van het programma. “In de eerste fase lag de nadruk op faciliteren vanuit het landelijk niveau. Nu zijn de regio’s druk doende.
Met de instrumenten uit de tookit van Ambulancezorg Nederland, maar ook met de kort geleden ontwikkelde kaarten met cartoons: een serieuze boodschap met een knipoog.


Die kaarten geven de kwaliteitsfunctionarissen de gelegenheid om in gesprek te gaan met collega’s op de werkvloer. Want aan patiëntveiligheid moet je echt samen werken.

Ik zie dat de kwaliteitsfunctionarissen steeds beter in het thema komen te zitten. Ze zijn enthousiast en worden deskundigen op het gebied van patiëntveiligheid. Dat gaan we in het komend jaar verder versterken. Onder andere door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en gezamenljike deelname aan het Internatinonal Forum on Quality and Safety in Healthcare in Londen te faciliteren.

In 2012 waren rond deze tijd de uitkomsten van de landelijke meldweek patiëntveiligheid aan de orde. Dit jaar heeft de projectgroep besloten om in 2013 een eigen meldmoment te creëren. De vraag is of een brede aanpak of juist een focus op één of twee thema’s uitgewerkt gaat worden. Belangrijk is in elk geval dat iedereen van incidenten en het bespreken daarvan kan leren. Dus is de inzet om er zoveel mogelijk naar boven te halen.