Positieve beoordeling verbindingsschema’s C2000 door vtsPN


Naar aanleiding van communicatieproblemen bij grote incidenten en het daaropvolgende ‘rapport Berghuis’ heeft een werkgroep in 2010 nieuwe, landelijk uniforme verbindingsschema’s ontwikkeld voor gebruik binnen de ambulancezorg. Implementatie van deze verbindingsschema's is in veel regio's inmiddels afgerond, in een aantal regio's verdient dit nog de nodige aandacht.

 
De operationele bruikbaarheid van het schema heeft zich inmiddels in verschillende situaties bewezen; onlangs is daaraan in deze nieuwsbrief aandacht besteed. Over het technische gebruik van C2000 bleven echter mono- en multidisciplinair vragen komen. Met name het benutten van één gespreksgroep per ambulance-eenheid en het bij opschaling koppelen van die gespreksgroepen tot één functionele gespreksgroep stond nogal eens ter discussie. AZN heeft daarom vtsPN, als beheerder van het netwerk, gevraagd ons schema op gebruikte techniek te beoordelen. Dit is inmiddels gebeurd, wat heeft geleid tot een officiële verklaring van ‘technisch correct netwerkgebruik'.

Het koppelen van gespreksgroepen is dus een technisch juiste wijze om het aantal actieve gespreksgroepen te reduceren. Het hele schema leidt zowel in de dagelijkse als in de opgeschaalde situatie tot een technisch acceptabel netwerkgebruik. Met een netwerkbelasting van slechts vijf actieve gespreksgroepen in de maximaal opgeschaalde situatie verwachten we dat ook op operationeel niveau het netwerkgebruik als acceptabel gezien zal worden door de commissie Landelijk Kader Fleetmap. Dat is in januari 2013 duidelijk.

De verklaring is verzonden naar de regionaal C2000 experts. Heeft u die niet ontvangen? AZN-leden kunnen de verklaring opvragen bij Roger Weimar, projectleider verbeterproject C2000, r.weimar@ambulancezorg.nl